Herand Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar gerek işçi gerek işveren açısından aşılması gerekli tüm prosedürlerin takibi yapılmakta.

Mevzuat ve Kanunlar çerçevesinde yerine getirilmesi ve işçi-işveren arasında doğabilecek her türlü ihtilafın çözümü için gerekli tüm hukuki sürecin yürütülmesi ve tüm bu hususlar hakkında gerekli hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi için gayretle çalışmaktayız.

İŞ HUKUKU ALANINDAKİ AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ:

-Arabulucuya başvurulması

-İşe iade davası açılması ve davaların takibi

-İşçilerin kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacakları, fazla mesai alacakları, ulusal bayram ve genel tatil alacağı gibi tüm işçilik alacakları için zorunlu arabulucuya başvurulması ve dava açılması ile davanın takibi

-İş kazası veya meslek hastalığının tespiti davaları ve bu davalar uyarınca açılan tazminat davaları

-Hizmet tespiti davası

-Asıl işveren ve alt (taşeron) işverene açılan sorumluluk davaları

Toplu iş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar

-İş akdinin feshedilmesi ve sürecin yönetimi

-İş sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi

-İşyeri veya işçi devri

-Toplu iş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar